სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით

გაკვეთილის ნიმუში

ნახვა: 1145

    გთავაზობთ VI გაკვეთილის ნიმუშს, რომელიც შედგენილია ამავე კლასის საპროგრამო მასალის მიხედვით. ამოცანების შედგენისას გავითვალისწინეთ მოწინავესაშაბათო სკოლების გამოცდილება. შევეცადეთ ამოცანათა შინაარსი ყოფილიყო მრავალფეროვანი: თავსატეხი, ლოგიკური, გონებამახვილური, სახალისო,  და ა. შ. საკლასო ამოცანები ისეა შედგენილი, რომ მასწავლებლის დახმარებით კლასში მათი გაანალიზება  მოსწავლეებს გაუადვილებთ საშინაო დავალების ამოცანების დამოუკიდებლად ამოხსნას. განსაკუთრებული ყურადღება გავამახვილეთ იმაზე, რომ ამ ამოცანებით მოსწავლეებს განუვითარდეთ სხვადასხვა უნარები, მათ შორის ძიების, მიხვედრილობის,  ლოგიკური  აზროვნების  და სხვა.

 

კატეგორია: შაბათის სკოლა / მთემატიკა / VI კლასი

 

გაკვეთილის ნიმუში

ნახვა: 1179

    გთავაზობთ X კლასის გაკვეთილის ნიმუშს, რომელიც შედგენილია ამავე კლასის საპროგრამო მასალის მიხედვით. ამოცანების შედგენისას გავითვალისწინეთ მოწინავე საშაბათო სკოლების გამოცდილება. შევეცადეთ ამოცანათა შინაარსი ყოფილიყო მრავალფეროვანი: თავსატეხი, ლოგიკური, გონებამახვილური, სახალისო,  და ა. შ. საკლასო ამოცანები ისეა შედგენილი, რომ მასწავლებლის დახმარებით კლასში მათი გაანალიზება  მოსწავლეებს გაუადვილებთ საშინაო დავალების ამოცანების დამოუკიდებლად ამოხსნას. განსაკუთრებული ყურადღება გავამახვილეთ იმაზე, რომ ამ ამოცანებით მოსწავლეებს განუვითარდეთ სხვადასხვა უნარები, მათ შორის ძიების, მიხვედრილობის,  ლოგიკური  აზროვნების  და სხვა.

 

კატეგორია: შაბათის სკოლა / მთემატიკა / X კლასი

 

გაკვეთილის ნიმუში

ნახვა: 1112

    გთავაზობთ VII კლასის გაკვეთილის ნიმუშს, რომელიც შედგენილია ამავე კლასის შესაბამისი  საპროგრამო მასალის მიხედვით. ამოცანების შედგენისას გავითვალისწინეთ მოწინავე საშაბათო სკოლების გამოცდილება. შევეცადეთ ამოცანათა შინაარსი ყოფილიყო მრავალფეროვანი: თავსატეხი, ლოგიკური, გონებამახვილური, სახალისო,  და ა. შ. საკლასო ამოცანები ისეა შედგენილი, რომ მასწავლებლის დახმარებით კლასში მათი გაანალიზება  მოსწავლეებს გაუადვილებთ საშინაო დავალების ამოცანების დამოუკიდებლად ამოხსნას. განსაკუთრებული ყურადღება გავამახვილეთ იმაზე, რომ ამ ამოცანებით მოსწავლეებს განუვითარდეთ სხვადასხვა უნარები, მათ შორის ძიების, მიხვედრილობის,  ლოგიკური  აზროვნების  და სხვა.

 

კატეგორია: შაბათის სკოლა / მთემატიკა / VII კლასი

 

გაკვეთილის ნიმუში

ნახვა: 890

    გთავაზობთ VIII კლასის გაკვეთილის ნიმუშს, რომელიც შედგენილია ამავე კლასის საპროგრამო მასალის მიხედვით. ამოცანების შედგენისას გავითვალისწინეთ მოწინავე საშაბათო სკოლების გამოცდილება. შევეცადეთ ამოცანათა შინაარსი ყოფილიყო მრავალფეროვანი: თავსატეხი, ლოგიკური, გონებამახვილური, სახალისო,  და ა. შ. საკლასო ამოცანები ისეა შედგენილი, რომ მასწავლებლის დახმარებით კლასში მათი გაანალიზება  მოსწავლეებს გაუადვილებთ საშინაო დავალების ამოცანების დამოუკიდებლად ამოხსნას. განსაკუთრებული ყურადღება გავამახვილეთ იმაზე, რომ ამ ამოცანებით მოსწავლეებს განუვითარდეთ სხვადასხვა უნარები, მათ შორის ძიების, მიხვედრილობის,  ლოგიკური  აზროვნების  და სხვა.

 

კატეგორია: შაბათის სკოლა / მთემატიკა / VIII კლასი

 

გაკვეთილის ნიმუში

ნახვა: 875

    გთავაზობთ IV კლასის გაკვეთილის ნიმუშს, რომელიც შედგენილია ამავე კლასის საპროგრამო მასალის მიხედვით. ამოცანების შედგენისას გავითვალისწინეთ მოწინავე საშაბათო სკოლების გამოცდილება. შევეცადეთ ამოცანათა შინაარსი ყოფილიყო მრავალფეროვანი: თავსატეხი, ლოგიკური, გონებამახვილური, სახალისო,  და ა. შ. საკლასო ამოცანები ისეა შედგენილი, რომ მასწავლებლის დახმარებით კლასში მათი გაანალიზება  მოსწავლეებს გაუადვილებთ საშინაო დავალების ამოცანების დამოუკიდებლად ამოხსნას. განსაკუთრებული ყურადღება გავამახვილეთ იმაზე, რომ ამ ამოცანებით მოსწავლეებს განუვითარდეთ სხვადასხვა უნარები, მათ შორის ძიების, მიხვედრილობის,  ლოგიკური  აზროვნების  და სხვა.

 

კატეგორია: შაბათის სკოლა / მთემატიკა / IV კლასი

 
უკან წინ